Grupo de Investigación Asia (GIA)

TÍTULO: Grupo de Investigación Asia (GIA)

ENTIDADES DE REALIZACIÓN: Universidad Complutense de Madrid

INVESTIGADORA/S RESPONSABLE/S: Pilar Cabañas

ENTIDAD/ES FINANCIADORA/S: — —

DURACIÓN: 1994 –

WEB: https://giagroupucm.wixsite.com/grupogia